Gebouw R- Zol in Genk

Gebouw R was een nieuwbouw bij het ziekenhuis Zol in Genk. hier hebben we voor de aannemer der werken de maatvoering enz... mogen uitvoeren.

als blikvanger is er dan ook nog een verbindingsbrug die prefab gemaakt werd en dan tussen het oude en het nieuwe gedeelte diende aan te sluiten.